Uppdaterade lathundar för smittspårning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har 2021-08-31 uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid-19 avseende hantering av utbrott i skol- och fritidsmiljö.

För symtomfria barn och elever som identifieras som nära kontakter rekommenderas i regel att i väntan på provsvar fortsätta gå till skolan och fritidshem men inte delta i fritidsaktiviteter under 7 dagar från exponeringstillfället.
Under särskilda omständigheter, exempelvis där förloppet är utdraget eller där smittspridningen är svår att få kontroll över kan det vara motiverat att även symtomfria elever i en klass eller grupp där smittspridning konstaterats stannar hemma under utredningstiden.

En ytterligare uppdatering är att symtomfria personer, som identifieras som nära kontakter i en smittspårning, bör undvika nära kontakt med andra under 7 dagar från exponeringstillfället. Inga av dessa uppdateringar berör fullvaccinerade personer.

Förändringarna framgår av våra lathundar i tabellform:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se