Information om nya coronaviruset SARS-CoV-2
(covid-19)

Råd kring risk för att bli eller ha blivit utsatt för smitta 1177 Jämtland

Informationsfilmer

Prioritering (rangordning) vid provtagning

Inom Region Jämtland Härjedalen kan prover även fortsättningsvis ordineras på personer från allmänheten, dvs kategori 4, där ordinerande doktor finner svaret relevant exempelvis för möjlighet till smittspårning etc. Alla personer som bedöms av läkare och presenterar en klinik som kan misstänkas orsakad av covid-19 bör provtas, förutsatt att det finns möjlighet till detta på den provtagande enheten.

Rutin för provtagning inom primärvård och kommunal vård
Provtagning av personal och öppenvårdspatienter sker på respektive HC. Provtagning av patienter inom kommunal vård sker utifrån överenskommelse mellan ansvarig HC och kommunal vårdinrättning.

Rutin provtagning av medarbetare som arbetar på sjukhuset
Chefer som ser behov av att få personal provtagen kan ringa coronatelefonen på infektionsmottagningen efter klockan 8 på morgonen. Följande uppgifter ska kunna lämnas om den som ska provtas: namn, personnummer, telefonnummer, symtom och exponering. Provtagning sker på vardagar 10.00 och 14.00, samt en dag per helg kl. 10.00.

Information till personer som ingår i smittspårning

Information till kommunal vård och omsorg

Länk till sida för kommuner

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214