Information om nya coronaviruset SARS-CoV-2 (covid-19)

Information till kommunal vård och omsorg

Länk till sida för kommuner

Informationsfilmer

Provtagning

Rutin provtagning av medarbetare som arbetar på sjukhuset
Chefer som ser behov av att få personal provtagen kan ringa coronatelefonen på infektionsmottagningen efter klockan 8 på morgonen. Följande uppgifter ska kunna lämnas om den som ska provtas: namn, personnummer, telefonnummer, symtom och exponering. Provtagning sker på vardagar 10.00