Information till kommunal vård och omsorg

Rutiner

Övriga vårdrutiner covid-19

Skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19

Filmer - Youtube

Frågeformulär

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

Rutin för provtagning inom primärvård och kommunal vård

Provtagning av personal och öppenvårdspatienter sker på respektive HC. Provtagning av patienter inom kommunal vård sker utifrån överenskommelse mellan ansvarig HC och kommunal vårdinrättning.

Information till chefer

Länkar till informationsblad

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214