Vaccination och hälsoundersökning

Asylsökande & nyanlända invandrare

Föreskrifter och rekommendationer om vaccination

Hälsodeklaration

Resemedicinska råd

Tuberkulos

Vaccinationer

Informationsmaterial vaccinationer

Pneumokockvaccination


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214