Vårdhygiens Covid-19 rutiner till kommunal vård och omsorg

Rutin för provtagning inom primärvård och kommunal vård

Provtagning av personal sker i första hand via bussarna (1177.se). Provtagning av patienter inom kommunal vård sker utifrån överenskommelse mellan ansvarig HC och kommunal vårdinrättning.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se