Dokument - Trygg och säker hemma

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beskrivning modellen reviderad 4Juli 2017.pdf 406.1 kB 2017-07-04 13.08
Indikatorer - Hemtjänst.pdf 385.4 kB 2017-06-09 15.56
Indikatorer- Hälsocentral.pdf 372.6 kB 2017-06-09 15.56
Individuell uppföljning.pdf 357.2 kB 2017-06-09 15.56
Lokal samverkansarena, beslut.pdf 49.8 kB 2017-06-09 15.56
Ny brukare.pdf 335.3 kB 2017-06-09 15.56
Strulmätning.docx 18.6 kB 2017-02-22 17.05
Verktygslådan.docx 15.1 kB 2017-02-22 17.05
Överenskommelse för chefer.pdf 385.8 kB 2017-06-09 15.56

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214