Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

 • 2017-10-23
  Hjälp oss bli bättre
  På Hjälpmedel och MA-enheten jobbar vi ständigt med förbättringsarbete.
  Därför vill vi veta vad du som kund och förskrivare tycker.
  Vad fungerar? Vad kan vi göra bättre?

  Läs mer
 • 2017-10-16
  Vi förändrar besöksrutinerna
  Vi på Hjälpmedelscentralen och materialenheten ser över våra arbetsflöden för att förbättra säkerheten och kvaliteten. En del i det är att förändra våra besöksrutiner.
  Läs mer
 • 2017-10-13
  Kostnadstaket höjs till 500 kronor
  Nu har förändringen med höjt kostnadstak införts. Glöm därför inte att informera era patienter om detta.
  Läs mer
 • 2017-10-10
  Nu är nya Hjälpmedelshandboken här
  Nu är den nya Hjälpmedelhandboken publicerad. Den innehåller viktiga och styrande rutiner och information till förskrivare av hjälpmedel i Jämtlands län baserat på gällande lagstiftning och lokala politiska beslut.
  Läs mer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214