Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

 • 2018-03-29

  Ny produktinformation
  Tack till alla er som kom på madrassvisningen på sjukhuset. Leverantörerna var glada över visat intresse.

  Läs mer
 • 2018-03-21

  Leveranser under påskhelgen
  Det går inga leveranser från Hjälpmedels- och förrådsenheten under påskhelgen.

  Läs mer
 • 2018-03-21

  Leveranser under påskhelgen
  Det går inga leveranser från Hjälpmedels- och förrådsenheten under påskhelgen.

  Läs mer
 • 2018-03-14

  Visning av personlyftar och selar
  Välkommen till en visning av personlyftar och selar. Visningen vänder sig till arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Jämtland/Härjedalen.

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Inga nya inkontinensprodukter
  Region Jämtland Härjedalen har inte gjort någon ny upphandling av inkontinensprodukter och det finns alltså inga nya upphandlade inkontinensprodukter.
  Läs mer
 • 2018-03-13
  Inga nya inkontinensprodukter
  Region Jämtland Härjedalen har inte gjort någon ny upphandling av inkontinensprodukter och det finns alltså inga nya upphandlade inkontinensprodukter.

  Läs mer
 • 2018-03-09

  Säkerhetsåtgärd duschpall Sorrento (FSN 563905)
  Det har inträffat ett antal tillbud med duschpall Sorrento där benens infästning under sitsen gett vika vilket har resulterat i att benen knäckts utåt och stolen blivit instabil.
  Dessa duschstolar som påvisar säkerhetsbrist ska nu bytas ut.

  Läs mer
 • 2018-03-05

  Bifoga beställningsunderlag/bilagor i WebSesam
  Du vet väl om att du inte behöver faxa in förskrivningar av rullstol med protokoll, arbetsstolar, elrullstolar, särskilt hjälpmedelsbeslut och inköpsuppdrag, med flera.
  I stället kan du bifoga ett dokument via en arbetsorder i WebSesam

  Läs mer
 • 2018-03-01

  Produktvisning och utbildning trycksårsprofylax
  Välkommen till en produktvisning för sjuksköterskor med anledning av det nya madrassavtalet. Vi erbjuder också en utbildning i trycksårsprofylax.För anställda  i primärvården och kommunen hålls produktvisningen och utbildningen tisdag 15 maj och onsdag 16 maj.
  Läs mer
 • 2018-03-01

  Produktvisning och utbildning trycksårsprofylax
  Vi välkomnar er till en produktvisning med anledning av det nya madrassavtalet. Det kommer även att bli en kortare utbildning i trycksårsprofylax samt visning av hälavlastare.För anställda  i primärvården och kommunen hålls produktvisningen och utbildningen tisdag 15 maj och onsdag 16 maj.
  Läs mer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214