Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

 • 2018-11-27
  Ny upphandling av ramper färdig
  Från 1 november gäller den nya upphandlingen av portabla ramper.

  Läs mer
 • 2018-11-27
  Platser kvar
  Det finns platser kvar på Pantherautbildningen i eftermiddag.

  Läs mer
 • 2018-11-26

  Bra att veta från Centralförrådet
  Produktförändringar, nya produkter och information om hur man beställer "rullande material".

  Läs mer
 • 2018-11-09
  Återkallelse av sugkatetrar
  På grund av risk för ett brott i sterilbarriären väljer ConvaTec att som försiktighetsåtgärd återkalla produkter.

  Läs mer
 • 2018-11-06

  Produktåterkallelse
  Artikel 13820 återkallas.

  Läs mer
 • 2018-11-05

  Leveranser under jul och nyår
  Inga leveranser på röda dagar under jul och nyår. Tänk därför på att planera och beställa era varor och hjälpmedel i tid.

  Läs mer
 • 2018-11-02
  Förändringar i leveranser - Norra turen
  Från och med 19 november kommer leveranserna med Post Nord att förändras enligt följande:
  Läs mer
 • 2018-11-02
  Förändringar i leveranser - Norra turen
  Från och med 19 november kommer leveranserna med Post Nord att förändras enligt följande:

  Läs mer
 • 2018-11-01
  Nya artikelnummer på suturer
  Nu är nya avtalet för suturer färdigt.Här kommer en tabell för dessa med gamla respektive nya artikelnummer.Glöm inte att uppdatera era beställningsmallar!

  Läs mer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214