Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

 • 2019-02-26
  Nytt nutritionsavtal - nya artikelnummer
  Från och med 1 mars, det vill säga på fredag, börjar det nya nutritionsavtalet att gälla.

  Läs mer
 • 2019-02-26
  Påminnelse: Byt ut defekta Sorrento duschpallar
  Påminnelse om att byta ut defekta Sorrento duschpallar.
  Läs mer
 • 2019-02-19

  Inbjudan till utbildning
  3 april kommer Ulrika Heinke från Abilia till oss på Hjälpmedelscentralen och håller en utbildning om Handi.

  Läs mer
 • 2019-02-18

  Förändringar gällande enteral nutrition
  Avtalet avseende enteral nutrition börjar gälla den 1 mars 2019. Med detta kommer en del förändringar att träda ikraft. Dessa kan ni läsa om här nedan:
  Läs mer
 • 2019-02-18
  Nu har vi dragit ur faxen
  Som en följd av nya funktioner i WebSesam har vi avvecklat vår fax. Nu kan du göra alla dina beställningar och förskrivningar i WebSesam.

  Läs mer
 • 2019-02-18
  Nu har vi dragit ur faxen
  Som en följd av nya funktioner i WebSesam har vi avvecklat vår fax. Nu kan du göra alla dina beställningar och förskrivningar i WebSesam.
  Läs mer
 • 2019-02-11

  Inbjudan till utbildning
  Nu kan du anmäla dig till handhavandeutbildning av den nya nutritionspumpen.Den 1 mars 2019 startar ett nytt avtal för enteral nutrition. Det innebär att de nuvarande pumparna behöver bytas ut, då en ny leverantör har upphandlats.
  Läs mer
 • 2019-02-11

  Inbjudan till utbildning
  Nu kan du anmäla dig till handhavandeutbildning av den nya nutritionspumpen.Den 1 mars 2019 startar ett nytt avtal för enteral nutrition. Det innebär att de nuvarande pumparna behöver bytas ut, då en ny leverantör har upphandlats.

  Läs mer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214