Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

 • 2019-03-25

  Sortimentsvisning
  Onsdag 10 april 2019 bjuder Inköp och Upphandling, Hjälpmedels- och förrådsenheten samt leverantörer in till en sortimentvisning av de produkter som ingår i nya avtalet Enteral Nutrition som startade 1 mars.
  Personalen får komma och gå när som helst inom tidsramen för visningen.

  Läs mer
 • 2019-03-20
  Platser kvar till produktvisning
  Det finns fortfarande några platser kvar till produktvisningen av de nya nutritionspumparna som är upphandlade.

  Läs mer
 • 2019-03-08

  Nestlé minskar plastanvändningen och slutar leverera sugrör av plast
  En stor andel av de sugrör som levereras ihop med Nestlé Health Science produkter slängs utan att användas. För att minska plastanvändningen och förbättra miljön slutar Nestlé därför med plastsugrör.
  Läs mer
 • 2019-03-04
  Nu har du chansen att påverka
  Snart startar Norra Regionen en ny upphandling gällande arbetsstolar och sittsystem. Vi önskar därför vi få in synpunkter kring nuvarande sortiment eftersom det är värdefullt för oss i det fortsatta arbetet med exempelvis kravframställan.
  Läs mer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214