Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

 • 2019-09-25

  Workshop i kognitiva hjälpmedel
  Lär dig mer om hur tekniska hjälpmedel kan användas för personer som har behov av kognitivt stöd för att få vardagen att fungera.
  Läs mer
 • 2019-09-24

  Nytt avtal för diabetesprodukter
  1 oktober börjar ett nytt avtal avseende diabetestekniska hjälpmedel att gälla.

  Läs mer
 • 2019-09-17
  Hög arbetsbelastning orsakar längre leveranstider
  Vi har för tillfället en hög arbetsbelastning på Hjälpmedelscentralen vilket gör att leveranstiderna blir längre än normalt.
  Läs mer
 • 2019-09-17
  Visning av tyngdtäcken i dag och i morgon
  Glöm inte: I dag och i morgon har vi visning av tyngdtäcken på Hjälpmedelscentralen.

  Läs mer
 • 2019-09-13
  Tips om utbildningstillfälle
  Sunrise Medical håller en basutbildning i sittställning på Frösö Park Hotel för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniker,
  14 januari 2020.

  Läs mer
 • 2019-09-12

  Madrassvisning och trycksårsprofylax
  Välkommen på visning av våra upphandlade madrasser samt information kring trycksårsprofylax och hur du väljer rätt madrass till medborgaren.

  Läs mer
 • 2019-09-09
  Uppdatering av server
  På grund av en uppdatering av en server kommer alla dokument på vår hemsida att vara oåtkomliga mellan kl. 15.00-19.00 i eftermiddag.

  Läs mer
 • 2019-09-03

  Sortimentsvisning diabetestekniska hjälpmedel
  Välkommen till en sortimentsvisning av diabetestekniska hjälpmedel.

  Läs mer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214