Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

 • 2020-01-31
  Nytt avtal för kontorsmaterial, kopieringspapper och toners
  1 februari 2020 börjar ett nytt avtal för kontorsmaterial, toners och kopieringspapper att gälla.

  Läs mer
 • 2020-01-30
  Fler platser till utbildning Positioneringskuddar
  På grund av det stora intresset lägger vi in två utbildningstillfällen till.

  Läs mer
 • 2020-01-29

  Utbildning positioneringskuddar
  Hjälpmedelscentralen anordnar utbildning i 24-timmarspositionering i samarbete med Togemo. Kursledare är Ingela Nyström från Togemo.

  Läs mer
 • 2020-01-15

  Produktvisning av gånghjälpmedel och sängar
  Läs mer
 • 2020-01-13

  Blodsockermätare från Wellion
  Nya instruktioner gäller blodsockermätare från Wellion.

  Läs mer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214