Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

 • 2020-02-13
  Nya absorptionsförband.
  Mediplast ersätter produkter
  Mediplast har inte längre dessa sterila produkter i sitt sortiment. De ersätts enligt nedanstående tabell.

  Läs mer
 • 2020-02-11

  Säkerhetsmeddelande angående Swift-Hook till Vega
  Handicare har uppmärksammats på att lyftbygel utrustad med snabbkoppling SwiftHook kan lossna från lyftarmen på mobila personlyftar under användning. Detta skulle kunna inträffa om SwiftHook inte är ordentligt fastsatt på lyftarm före användning, vilket orsakar att den hamnar i ett instabilt läge.
  Läs mer
 • 2020-02-04

  Förändring i sortiment
  Läs mer
 • 2020-02-03

  Utbildning Nya Cefar TENS
  Välkommen till en kurs om nya Cefar TENS med Kim Forsell från DJO Nordic.

  Läs mer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214