Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inbjudan till utbildning

Nu kan du anmäla dig till handhavandeutbildning av den nya nutritionspumpen.

Den 1 mars 2019 startar ett nytt avtal för enteral nutrition. Det innebär att de nuvarande pumparna behöver bytas ut, då en ny leverantör har upphandlats.

Den nya leverantören är Fresenius och pumpen heter Amika. I samarbete med Fresenius vill Region Jämtland Härjedalen bjuda in till handhavande utbildning.

Var: Utbildningen hålls i konferensrummet Lingonet på Östersunds sjukhus.

När: Tisdag 26 mars och onsdag 27 mars.

Vi erbjuder åtta utbildningstillfällen, fyra för slutenvården och fyra för primärvård och kommuner.

Anmälan gör du i formuläret nedan.

Välkommen!

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara