Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Produktåterkallelse

Artikel 13820 återkallas.

HemoCue har erhållit information från Eurotrol B.V., tillverkare av kontrollmaterial, att de återkallar lot 81102 av Artikelnr 13820 Reagens Kontrlösn F HB HemoTrol Normal fp 2x1 ml.

Har ni denna i lager, vg kontakta kundtjänst på Hjälpmedels- och förrådsenheten, 063-147710 (27710) för ytterligare information.

OBS. Denna information gäller enbart lotnr 81102

 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara