Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Bifoga bilagor i Websesam på rätt sätt

På förekommen anledning kommer här en påminnelse om att det är möjligt att bifoga beställningsunderlag/bilagor/protokoll elektroniskt via webSesam.

Detta för att slippa använda fax/post samt minskar på användandet av papper, dessutom finns bilagorna sparade ifall man vill gå tillbaka och titta vid ett senare tillfälle.

Dokument måste bifogas via en Arbetsorder

Det fungerar tyvärr inte praktiskt att bifoga beställningsunderlag/protokoll via kundorder i webSesam!

Det är av yttersta vikt att instruktionen följs för att din order ska kunna handläggas rätt:

Här hittar du instruktionen 

 

Det är viktigt att anvisningen följs, eftersom bilagan först måste bearbetas/handläggas av en fysisk person (konsulenterna).

När man inte följer instruktionen, dvs bifogat protokollet på fel ställe (web kundorder), så blir det FEL (även om du själv kan se din bilaga).

Protokollet/bilagor syns nämligen inte för oss på Hjälpmedels- och förrådsenheten och skrivs inte heller ut per automatik.

Verkstad, förråd och så vidare, vet inte ens om att bilagan existerar och det som förskrivs på det viset levereras därför som vanligt i ett standardutförande.

När du gör rätt så undviks onödigt arbete för dig och för HMC personal samt den enskilde slipper vänta i onödan.

Tack på förhand. 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara