En dag med fokus på TENS

Kim Forsell från DJO Nordic välkomnar dig till en dag med fokus på TENS.

Kursen omfattar smärtfysiologi, TENS verkningsmekanismer, indikationer och kontraindikationer, elektrodplaceringar, utprovningsrutiner, praktiska övningar och apparatkännedom.

Några av de behandlingsområden som belyses är akut och långvarig smärta, postoperativ och neurogen smärta samt illamående.
Kursen riktar sig till sjukgymnaster/ fysioterapeuter.

Datum: 5 December 09.00-12.00 eller 13.00-16.00.
Plats: Hjälpmedelscentralen i Östersund.
Parkera bilen på andra sidan av huset (mot Jamtli).
Ni kan stå på förhyrda P-platser.

Sista anmälningsdag: 24/11

Har du frågor? Kontakta:
Katarina Agerberg
Katarina.agerberg@regionjh.se
Tel 063-15 38 08