Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Glöm inte avgiften

1 december 2017 infördes en egenavgift för rollatorer. Vi har upptäckt att många glömmer avgiften vid förstagångsförskrivningar, därför kommer här en påminnelse.

För dig som förskrivare innebär detta att du måste lägga in avgiften i WebSesam när du förskriver rollatorn. Du måste också ha koll på om brukaren ska betala en avgift eller inte. 

Avgiften för brukaren blir 300 kronor vid förstagångsförskrivning av rollator.

Avgiften avser både inomhusrollator och utomhusrollator. Om brukaren behöver båda modellerna så får brukaren betala två avgifter, det vill säga 600 kronor.

När det förskrivs en ny rollator som ersättning för en som gått sönder eller är utsliten ska ingen avgift tas ut.

För brukare i livets slutskede tas ingen avgift ut.

Rollatorns förskrivs som vanligt. När du registrerar en rollator i WebSesam påminns du om att lägga in en avgift.(Se bilden)

Lägg till artikelnumret för avgiften på samma sätt som om du ska beställa ytterligare en vara. (Se bilden). Artikelnumret (Sesam) du ska använda är 37331.

Har du frågor kring detta? Ring Hjälpmedel- och förrådsenhetens kundtjänst, 063-147710.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara