Hantering av tillfälliga personnummer

När en person som har ett tillfälligt personnummer får ett permanent personnummer ligger ansvaret på förskrivaren att meddela Hjälpmedel- och förrådsenheten detta. Informationen behövs för att personens hjälpmedel ska kunna sammankopplas till det permanenta personnumret.

Detta görs via brev, internpost eller telefonledes.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214