Hjälp oss bli bättre

På Hjälpmedel och MA-enheten jobbar vi ständigt med förbättringsarbete.
Därför vill vi veta vad du som kund och förskrivare tycker.
Vad fungerar? Vad kan vi göra bättre?

Genom att svara på frågorna i enkäten hjälper du oss att utveckla vår verksamhet.
Tack för din medverkan.
Klicka på länken så kommer du direkt till enkäten:
https://www.defgo.net/s.asp?d=1534616&c=ZDWDYJZ&s=1&l=swe

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214