Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inbjudan till utbildning

3 april kommer Ulrika Heinke från Abilia till oss på Hjälpmedelscentralen och håller en utbildning om Handi.

Handi är ett förskrivningsbart hjälpmedel för kognitivt stöd. I dag är Handi anpassat till många olika målgruppers behov både gällande individuella kognitiva nedsättningar, samt individuella val av hårdvaror.

Se möjligheterna med ett anpassat kognitivt stöd. Lär dig skillnaderna på de olika förskrivningsbara alternativen. Teori blandas med praktiska övningar. Oavsett tidigare kunskapsnivå, är vårt mål att du ska gå från kursen med ny inspiration och ökad kunskap.

När: 3 april kl. 9.00-12.00.

Var: Hjälpmedelscentalen, Lugnviksvägen 8

Max 15 deltagare. Anmälan senast 29 mars.

Frågor: ulrika.heinke@abilia.se eller veronica.bergman@regionjh.se

Välkomna!

 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara