Kostnadstaket höjs till 500 kronor

Nu har förändringen med höjt kostnadstak införts. Glöm därför inte att informera era patienter om detta.

Från 1 oktober höjs alltså kostnadstaket för produkter som kräver förskrivning eller utprovning men inte medför några risker och därför inte kräver uppföljning från nuvarande 300 kronor till 500 kronor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214