Kundnummer 920-990 tas bort

Information till förskrivare inom slutenvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.
I enlighet med nya hemsjukvårdsavtalet kommer alla tidigare primärvårdsnummer ”900-nummer”
(till exempel kundnummer 990 för Östersunds primärvårdsområde) att upphöra.

Vid förskrivning av hjälpmedel till personer som enligt hemsjukvårdsavtalet är ett primärvårdsansvar, kommer nya kundnummer för den hälsocentral där personen är listad att upprättas (exempelvis 601 för Z-gränds hälsocentral). Arbetet med att lägga rätt kundnummer på förskrivare sker löpande hos Hjälpmedel- och förrådsenheten under våren.

Syftet är att förskrivningar, uppföljningsbehov och kostnader kan följas på ett säkrare sätt, både för enskilda hälsocentraler och vid tjänsteköp.

Uppföljning görs i WebSesam, i funktionen e-Faktura. Till en början kommer endast nya förskrivningar att finnas med på hälsocentralernas kundnummer, men vi siktar på att även föra över tidigare hyresrader.


Viktigt att ändra leveransadress:

Kom ihåg att det är viktigt att ändra leveransadress på varje förskrivning till beställarens adress när du förskriver - annars levereras hjälpmedlet till den aktuella hälsocentralen.

 

Så gör du förtroendeförskrivning:

Vid förskrivning från slutenvården rekommenderas förtroendeförskrivning, både när personen är ett primärvårdsansvar eller ett kommunalt ansvar.

Kontakta kollega och be att få förskriva på deras kundnummer (kommunalt kundnummer eller hälsocentralens kundnummer). När kollegan godkänt, kontakta Hjälpmedel- och förrådsenheten för att få tillgång till deras kundnummer i WebSesam. Detta behöver du bara göra första gången. På detta sätt undviks onödig administration.

Om förskrivare i slutenvården istället för förtroendeförskrivning förskriver på eget kundnummer (exempelvis 225 för Mobila Stroketeamet) ansvarar man själv för att överföra förskrivningen, uppföljningsansvaret och kostnadsansvaret till primärvård eller kommun. Görs inte detta har enheten kvar uppföljnings- och kostnadsansvaret. Överföring/BMB görs genom att kontakta Hjälpmedel- och förrådsenheten. Målet är att digitalisera BMB i WebSesam, när alla nya kundnummer är upprättade.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214