Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund


Nya förskrivarutbildningen är äntligen klar

Nu är den nya förskrivarutbildningen i Saba Cloud äntligen klar.

Utbildningen är obligatorisk för alla förskrivare, både de som är anställda inom regionen och ute i kommunerna.

Förskrivarutbildningen är uppdelad i två obligatoriska delar. Del ett är Socialstyrelsens förskrivarutbildning och del två innehåller en del om hjälpmedelsverksamheten i länet och de lokala regelverk som gäller samt en del som handlar om webSesam, Hjälpmedel- och förrådsenhetens beställningsstöd.

Del ett ska göras en gång, del två ska göras återkommande vartannat år.

Alla har sex månader på sig att slutföra utbildningen.

För er som är anställda inom Region Jämtland/Härjedalen gäller följande:

Ni har fått ett automatgenererat mejl från Saba Cloud om att förskrivarutbildningen är tillagd i er utbildningskatalog.

För er som är anställda inom kommunerna gäller följande:

Följ länken till Saba Cloud och registrera dig. Var uppmärksam på om du redan har ett konto i Saba Cloud, då varje konto genererar en kostnad. Om du till exempel gått sjukreseutbildningen i höstas bör du redan ha ett konto.

Här är länken till Saba Cloud – förskrivarutbildning del 1

Här är länken till Saba Cloud – förskrivarutbildning del 2Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara