Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Ny förteckning av manuella rullstolar

Nu finns en ny guide/förteckning över det upphandlade sortimentet för manuella rullstolar. Dessutom finns det fortfarande platser kvar på våra produktvisningar.

Det återfinns på hemsidan under Produktinformation/Hjälpmedel för förflyttning.

Klicka här så kommer du direkt till dokumentet.

Guiden är genomförlig och innehåller uppgifter om standardutförande, beskrivningar, aktuella sesamnummer (både utgående och nya nr) och viktiga mått och så vidare. Den beskriver också hur varje modell kan förskrivas.

De flesta rullstolar kan förskrivas direkt i WebSesam, levereras då i ett standardutförande. Dyna ingår aldrig, förskrivs separat

Enstaka tillbehör som inte kan missförstås kan beskrivas med ord i en kommentar, ex ”önskar vinkelställbart benstöd höger sida”.

För utgående modeller så är det viktigt att du tittar på aktuellt lagersaldo vid förskrivning. Är saldot 0 så innebär det att man måste vänta på att en rullstol först kommer in på retur. Nyinköp görs endast mot de nyaste modellerna.

Önskar man hjälp med inställningar samt behöver flera alternativa tillbehör så bifogas beställningsunderlag/protokoll. De finns på Hjälpmedels- och förrådsenhetens hemsida; WebSesam - bilagor.

Man hittar även beställningsunderlagen direkt i webSesam under länken BILAGOR

Följ instruktionen ”Arbetsorder bifoga beställningsunderlag/bilagor i webSesam” för att bifoga bilagan elektroniskt. Viktigt att instruktionen följs för att den ska kunna handläggas på ett korrekt sätt.

Det finns fortfarande platser kvar till våra produktvisningar, så skynda dig att anmäla:

Dahlia aktiv komfortrullstol (ny modell i sortimentet); 17 oktober

Panthera; 27 november, 28 november

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214