Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nytt tidshjälpmedel

Det har tillkommmit ett tidshjälpmedel i vårt sortiment för kognitiva hjälpmedel - Time Timer.

Time Timer är ett tidshjälpmedel för personer med inlärningssvårigheter som behöver träna på att lära sig att uppskatta tid och tidsåtgång. Time Timer ger personen möjlighet att veta "hur mycket tid jag har kvar", eller att tiden är slut utan att kunna klockan. När den inställda tiden är slut ljuder en signal.

Klocka Time Timer Medium (19x19 cm) har artikelnr 38573 i WebSesam.

Se även vårt grundsortiment för kognitivt stödjande hjälpmedel under Produktinformation på vår hemsida.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara