Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Ny upphandling av ramper färdig

Från 1 november gäller den nya upphandlingen av portabla ramper.

Sortiment portabla ramper:

  • Tröskelramper
  • Portabla ramper (teleskopiska och/eller vikbara)
  • iRAMP (hel åkyta, nyhet!)

För mer information samt akutella Sesamnummer, följ länken.

 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214