Påminnelse öppet hus

Onsdag 14 februari bjuder vi in till öppet hus på Hjälpmedels- och förrådsenheten.

Nu är upphandlingen för behandlingshjälpmedel klar. Vi kommer att visa produkter som upphandlats. Därför bjuder vi in alla fysioterapeuter/sjukgymnaster till öppet hus, onsdag 14 febuari kl. 8-15.

Sprid gärna till alla fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Välkomna

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214