Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Produktvisning och utbildning i trycksårsprofylax

Vi välkomnar er till öppet hus med produktvisning av madrasser med anledning av det nya madrassavtalet. Vi visar också hälavlastare.

För produktvisningen krävs ingen föranmälan.

Det finns även möjlighet att delta i en utbildning i trycksårsprofylax.

Anmälning nedan till utbildningen gäller för sjukhuspersonal. Det finns även möjlighet att delta vid de fyra utbildningstillfällen som hålls i Göviken i maj.

Det nya madrassavtalet är nu färdigt. Se aktuella produkter på Hjälpmedels-och förrådsenhetsens hemsida Vissa bredder och längder saknas fortfarande och dessa kommer att läggas upp löpande.

Produktvisning och öppet hus

Vi välkomnar er nu på produktvisningar inklusive en kortare utbildning i/genomgång av trycksårsprofylax i samarbete med Katarina Olofsson, från Care of Sweden där momenten definition trycksår, sårkategorier, riskfaktorer, riskbedömning-hudanalys samt val av madrass ingår. Vi kommer även att visa vårt sortiment av hälavlastare i samband med detta.

Torsdag 22 mars är det öppet hus med produktvisning av madrasser och hälavlastare på KTC (Kliniskt träningscentrum) på sjukhuset kl. 9.00-15.00 med lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00.

I samband med detta ordnas två utbildningstillfällen i trycksårsprofylax för sjukhuspersonal i konferensrummet Lingonet, kl. 10 och 13.30. Varje utbildningstillfälle är cirka 45 min.

25 deltagare vid varje tillfälle.

Sista anmälningsdag 20/3.

Det finns även möjlighet att delta i utbildningen i trycksårsprofylax vid fyra tillfällen i maj. Se separat inbjudan.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214