Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Produktvisning och utbildning trycksårsprofylax

Välkommen till en produktvisning för sjuksköterskor med anledning av det nya madrassavtalet. Vi erbjuder också en utbildning i trycksårsprofylax.

För anställda  i primärvården och kommunen hålls produktvisningen och utbildningen tisdag 15 maj och onsdag 16 maj.

Vi välkomnar sjuksköterskor till en produktvisning med anledning av det nya madrassavtalet. Aktuella madrasser hittar du på Hjälpmedels-och förrådsenhetsens hemsida Vissa bredder och längder saknas fortfarande och dessa kommer att läggas upp löpande.

Det kommer även att bli en kortare utbildning i trycksårsprofylax  i samarbete med Katarina Olofsson, från Care of Sweden där momenten definition trycksår, sårkategorier, riskfaktorer, riskbedömning-hudanalys samt val av madrass ingår. Vi kommer även att visa vårt sortiment av hälavlastare.

Tisdag 15 maj kl. 9.30 och kl. 13.30.

Onsdag 16 maj kl. 9.30 och kl. 13.30.

Påminn era sjuksköterskor om möjligheten till detta.

Anmälan till de fyra tillfällena finns här.

 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214