Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Så här lägger man till en kommentar på kunderorderraden i WebSesam

Information till förskrivare/beställare: På förekommen anledning kommer här en beskrivning hur man lägger till en kommentar på kundorderrader i WebSesam.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214