Stängt på Hjälpmedel- och MA-enheten från kl. 13.30.

I dag stänger vi telefonerna på Hjälpmedel- och MA-enheten redan kl. 13.30 på grund av ett personalmöte.

Receptionen i Göviken är öppen till 15.30.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214