Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Uppdaterad information om TENS-apparater

Här kommer lite uppdaterad information om vad som gäller när du förskriver TENS-apparater.

Efter att vi fått förfrågningar om vad som gäller angående förskrivning av, och elektroder till, TENS-apparater skickar vi ut den uppdaterade informationen igen.

Kom i håg att informera om att elektroderna till TENS-apparaterna kan köpas via www.fysioett.se. Vi säljer inte elektroder över disk på Hjälpmedels- och förrådsenheten.

Den nya informationen har gått ut med apparaterna från Hjälpmedels- och förrådsenheten sedan 1 oktober 2017. Om ni har gammal information liggande - byt ut mot det nya informationsbladet som ni hittar här.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara