Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Utbildningar kommunikation

Tobii Dynavox erbjuder tre kostnadsfria utbildningar i Östersund under november.

Power Academy om kommunikationsprogrammet
Snap och Core First,
steg 1 & 2:

Fredag 8 november kl. 8.30-12.30. Steg 1.
På Scandic Östersund Syd, Krondikesvägen 97, Östersund.
Anmälan här.

Torsdag 28 november kl.12.30-16.30. Steg 2.
På Hjälpmedelscentralen, Göviken. Anmälan här.

Utbildningsförmiddag med översiktlig kunskap kring lösningar för kognitivt stöd, bildstöd, styrsätt och kommunikation:

Fredag 29 november kl. 8.15-11.30.
På Hjälpmedescentralen, Göviken.
Anmälan här.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara