Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Utbildning komfortrullstolar

Onsdag 11 september kommer Martin Tornberg från Invacare till Hjälpmedelscentralen och visar komfortrullstolar.

Tonvikt kommer att ligga på det praktiska, där vikten kommer att läggas på att kunna ändra Dahlians egenskaper. Det kommer finnas tid att skruva i rullstolarna och ändra inställningar, bland annat kunna ändra balansering på Dahlian och anpassa Flex 3 ryggen efter brukarens behov (både Dahlia och Azalea).

Utbildningen hålls i två tillfällen, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen.

Plats: Hjälpmedelscentralen, Lugnviksvägen 8, Göviken.

Tid: Onsdag 11 september kl. 09.00-12.00 och kl 13.00-16.00.

Anmälan:

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara