Viktigt: Förändringar för dig som förskrivare

Nya avgifter för hjälpmedel

Inom kort ges den nya Hjälpmedelshandboken ut. Den innehåller rutiner och information till förskrivare i länet, och baserar sig på gällande lagstiftning och lokala politiska beslut. Handboken kompletterar också innehållet i den förskrivarutbildning som finns.

Just nu uppdateras förskrivarutbildningen, görs webbaserad och blir tillgänglig i Saba Cloud före årsskiftet. I väntan på det får de nya förskrivarna information om hur man använder WebSesam för att göra förskrivningar och beställningar.

Under våren har regionfullmäktige och alla kommunfullmäktige i länet antagit en ny hjälpmedelspolicy. Därför införs det en del nya hjälpmedelspriser och förändringar successivt under hösten:

 • Avgifter för barn under 18 år försvinner helt, och detsamma gäller årsavgiften för trehjuliga cyklar. Den förändringen har redan införts.
 • Den 1 oktober höjs kostnadstaket för produkter som kräver förskrivning eller utprovning men inte medför några risker, och därför inte kräver uppföljning. Avgiften höjs från nuvarande 300 kronor till 500 kronor.
 • Avgifter för produkter som kräver förskrivning eller utprovning och som kan medföra risker och därför kräver uppföljning förändras så här:

 1. Egenavgiften för CPAP blir 500 kronor per år. Depositionsavgiften som Lungmottagningen tagit ut försvinner. Mer information kommer längre fram när förändringen träder i kraft.
 2. Från och med 1 oktober blir egenavgift för UVB-lampa blir 100 kronor per förskrivning. Depositionsavgiften som hudkliniken tagit ut försvinner.

 3. Egenavgift för rollatorer blir 300 kronor per förskrivning. Mer information kommer längre fram när förändringen träder i kraft.

 4. Subventionerat köp av tens-apparater: Den enskilde får låna apparaten gratis i tre månader, och får sedan erbjudande om att köpa den till ett subventionerat pris. Priset höjs från 800 kronor till 1000 kronor. Elektroderna till apparaten betalas av den enskilde. Förmånen att första omgången elektroder är gratis kommer att tas bort. Det innebär att tens-apparaten och elektroderna går att beställa via WebSesam och att du som förskrivare slipper faxa in förskrivningen.
 • Nya avgifter för nutrition: Egenavgiften för helnutrition är 1800 kronor per månad. Egenavgift för delnutrition är 900 kronor per månad. För tilläggsnutrition blir egenavgiften 400 eller 250 kronor per månad. För vuxna ingår inte avgiften i läkemedelsförmånen. Avgiften för barn från 16 år upp till 18 år är 120 kronor per månad, vilket är samma som för barn under 16 år. Avgiften är lagstadgad och ingår i läkemedelsförmånen. För mer information läs i Avgiftshandboken.
 • Förskrivardirektiven förändras också: nya tillkommer och andra uppdateras. Det måste du som förskrivare ha koll på. Direktiven finns både på Hjälpmedelscentralens hemsida och i WebSesam.

 • Ny låneförbindelse: Efter önskemål från våra förskrivare finns nu en låneförbindelse på Hjälpmedelscentralens hemsida som kan användas som ett kontrakt mellan förskrivare och brukare i de fall det behövs. Förbindelsen trycker på brukarens ersättningsskyldighet vid vårdslöshet. På hemsidan finns också en uppdaterad version av ”Information till brukare” i samband med utlämning av hjälpmedel.  

 • Länkar för dig som vill veta mer om förändringarna:
  Hjälpmedelspolicyn
  Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten
  Avgiftshandboken