Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Vill ni se trygghetsbordet Safetable?

Ewert Marcusson från Lit har arbetat som undersköterska och personlig assistent i många år. Efter att, under sina yrkesverksamma år, ha saknat hjälp vid ett antal situationer i vårdarbetet har han, med hjälp av företagsstöd från Region Jämtland/Härjedalen, utvecklat ett ihopfällbart bord som kan placeras framför toalett eller fåtölj för att underlätta uppresning och minska fallrisk. 

                                                                                  Illustration: Ulla Granqvist

Låter det är som en produkt ni saknar?

Produkten finns inte i Hjälpmedelscentralens sortiment, men Ewert har ett demonstrationsexemplar av trygghetsbordet Safetable som han gärna visar upp.

Kontakta Ewert Marcusson, ewert@safetable.se eller Katarina Agerberg, katarina.agerberg@regionjh.se för mer information.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara