Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Workshop i kognitiva hjälpmedel

Lär dig mer om hur tekniska hjälpmedel kan användas för personer som har behov av kognitivt stöd för att få vardagen att fungera.

Ulrika Heinke från Abilia går igenom Abilias kognitiva hjälpmedel. Exempel på dessa är MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, MEMOmessenger och Handi.

Du får möjlighet att lära dig mer om och praktiskt få prova på att använda dessa hjälpmedel.

Inga förkunskaper krävs.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara