Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Workshop i kognitiva hjälpmedel. Ytterligare ett tillfälle.

Nu finns det ytterligare ett tillfälle att delta i Abilias "Workshop i kognitiva hjälpmedel" - tisdag 23 oktober kl. 13.00-16.00.

Lär dig mer om hur tekniska hjälpmedel kan användas för personer som har behov av kognitivt stöd för att få vardagen att fungera.

Du får möjlighet att lära dig mer om och praktiskt få prova på att använda dessa hjälpmedel.

Inga förkunskaper krävs.

Har du frågor? Kontakta Anna Stenfors, anna.stenfors@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214