Välkomna till en ny chefsträff

I början av förra året bjöd hjälpmedels- och förrådsenheten in förskrivares chefer till en informationsträff om nya rutiner, lagar och verksamhetsförändringar som påverkar förskrivarnas arbete. Kort sagt: vad du som chef också behöver känna till för att underlätta ditt ledarskap. Vi fortsätter med detta även i år, eftersom takten på förändringar inom vår verksamhet fortfarande är hög.

Vi har som vana att alltid informera förskrivarna via nyhetsbrev som mejlas ut (om förskrivaren är uppskriven som prenumerant) – men vi är osäkra på om du som chef får ta del av den informationen. Därför bjuder vi in dig till en träff där vi berättar mer om vad som redan gjorts och vad som är på gång.

Vi vill också ge dig möjlighet att ställa frågor samt diskutera vilka förutsättningar och eventuella utmaningar som de nya rutinerna för med sig.

Målet är att förskrivarnas och vårt samarbete ska fungera så smidigt och optimalt som möjligt framöver – så att medborgarna får rätt hjälp och rätt utrustning, i rätt tid.

När: Onsdag 23 januari

Tid: Kl. 13.00-15.00

Var: Hjälpmedels- och förrådsenheten, Göviken

 Anmälan: Senast 18 januari via nedanstående formulär.

Vid frågor eller avbokning, kontakta: Sara Häggström, enhetschef på hjälpmedelscentralen och materialenheten, 063-15 38 29

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 januari klockan 15.30.