Repris av chefsträff - Nya rutiner för förskrivare

- hjälpmedelspolicy, avgifter, utbildning, LOSUS

Nya förutsättningar som påverkar hur du som chef behöver planera och leda medarbetarna i din verksamhet.

Datum: 28 februari 2018

Tid: 13:00-15:00

Var: Stora konferensrummet, hus 3, plan 3. Östersunds sjukhus.

Karta, Stora konferensrummet, hus 3, plan 3

Gemensam bild av nuläget och framtiden

Under hösten har hjälpmedelscentralen och materialenheten arbetat fram många nya rutiner. Det har gjorts i samband med beslut om den nya hjälpmedelspolicyn, nya avgifter samt att olika digitala lösningar och en ny teknisk plattform för förskrivarutbildning har införts. Vi har också nya samarbetsrutiner i och med LOSUS, nya arbetsroller i verksamheten och en del andra nyheter.

Vi har som vana att alltid informera förskrivarna genom våra nyhetsbrev som vi mejlar ut. Vi litar då också på att de, vid behov, för informationen vidare i sina organisationer, exempelvis till dig som chef.

Den här gången är det så pass omfattande förändringar som vi gör inom hjälpmedelsverksamheten – och vi ser att det kommer att påverka hur du som chef behöver planera och leda medarbetarna i din verksamhet.

Vi bjuder därför in dig till en träff där vi berättar mer om vilka förändringar som redan har gjorts och vad som är på gång framöver. Vi vill också ge dig möjlighet att ställa frågor och tillsammans diskutera vilka förutsättningar och eventuella utmaningar de nya rutinerna för med sig.

Målet är att förskrivarnas och hjälpmedelsverksamhetens samarbete ska fungera så smidigt och optimalt som möjligt framöver – så att brukaren får rätt hjälp och rätt utrustning, i rätt tid.

Anmälan: senast torsdag 20 februari 2018 via nedanstående formulär.

Vid frågor eller avbokning, kontakta: Sara Häggström, enhetschef på hjälpmedelscentralen och materialenheten, 063-15 38 29

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 februari klockan 23.55.