Hjälpmedelhandboken

Här hittar du Hjälpmedelshandboken. Den innehåller rutiner och information till förskrivare av hjälpmedel i Jämtlands län baserat på gällande lagstiftning och lokala politiska beslut.3 av 8 gillar detta