WebSesam - bilagor

Här finns beställningsunderlag som kan bifogas i WebSesam.

Det finns en instruktion på hur du gör, se "Arbetsorder bifoga beställningsunderlag/bilagor i WebSesam".  Läs igenom den noga innan du gör beställningen. Det är viktigt att instruktionen följs för att din förskrivning ska kunna handläggas rätt.