Dos-dispensering av läkemedel

Norrlandstingen har gemensam överenskommelse för insättande av dosdispensering.