In- och utskrivning i slutenvård

Samordnad planering vid utskrivning från slutenvård

Riktlinjer för samarbete vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården