§ 65 Rutin för uppdaterade dokument

De rutiner som tas fram i Torsdagsgruppen, att gälla för länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen, ska förankras och beslutas innan de kan implementeras för användning i respektive organisation. Därför utformas rutin för beslutsordning av dessa rutiner i Fredagsgruppen. Huvudsakliga steg i denna rutin blir:

  1. Framtagen rutin som Torsdagsgruppen är överens om skickas tilsammans med kallelse till Fredagsgruppen. Av kallelsen ska framgå att det finns ett beslutsärende om en framtagen rutin.
  2. På Fredagsgruppens möte sker ingen specifik presentation av den framtagna rutinen. Eventuella frågor om rutinen besvaras.
  3. I protokoll från Fredagsgruppen ska framgå att rutinen är godkänd.
  4. Underskrift godkänd i Centuri av hälso- och sjukvårdsdirektör.
  5. Dokument lagras tillgängligt för de som behöver dem.