Avtal och övenskommelser

Vårdutbildningar

Praktikplatsplanering
Praktikplatsplanering och ersättning till Region Jämtland Härjedalen. Överenskommelse från 2003-10-15 + Vård & omsorgscollege.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214