Kartläggning

Ingress

Brödtext

KONTAKTUPPGIFTER
Välj kommun/kommuner. (Om du svarar för flera kommuner bockar du för samtliga).
Välj kommun/kommuner. (Om du svarar för flera kommuner bockar du för samtliga).









BAS OCH VERKSAMHETSSYTEM.
Bocka för de system som finns inom respektive verksamhet. Bocka i "Annat" om något eller några system saknas.
OBS!!! DU KAN SKRIVA FLERA SYSTEM I TEXTRUTAN "ANNAT"
BARN & UTBILDNING * (obligatorisk)
BARN & UTBILDNING





VÅRD & OMSORG (Socialtjänst, hälso- och sjukvård) * (obligatorisk)
VÅRD & OMSORG (Socialtjänst, hälso- och sjukvård)





Finns det enskilda appar/applikationer till mobiltelefoner och surfplattor som ger tillgång till system inom vård och omsorg?


Om Ja, vilka system använder ni?
MILJÖ & SAMHÄLLSPLANERING * (obligatorisk)
MILJÖ & SAMHÄLLSPLANERING





KULTUR & FRITID * (obligatorisk)
KULTUR & FRITID





TEKNISK VERKSAMHET * (obligatorisk)
TEKNISK VERKSAMHET





NÄMND- & KANSLIADMINISTRATION * (obligatorisk)
NÄMND- & KANSLIADMINISTRATION





EKONOMI & BESLUTSTÖD * (obligatorisk)
EKONOMI & BESLUTSTÖD





PERSONALADMINISTRATION * (obligatorisk)
PERSONALADMINISTRATION





KONTORSAPPLIKATIONER OCH WEBBPUBLICERINGSVERKTYG * (obligatorisk)
KONTORSAPPLIKATIONER OCH WEBBPUBLICERINGSVERKTYG





TELEFONI, HÄNVISNING OCH KOMMUNIKATION * (obligatorisk)
TELEFONI, HÄNVISNING OCH KOMMUNIKATION





MDM-VERKTYG (MOBILE DEVICE MANAGEMENT) FÖR MOBILER OCH LÄSPLATTOR etc. * (obligatorisk)
MDM-VERKTYG (MOBILE DEVICE MANAGEMENT) FÖR MOBILER OCH LÄSPLATTOR etc.





DISTANSMÖTEN * (obligatorisk)
DISTANSMÖTEN





Har din kommun tagit ett övergripande beslut om när man bör använda distansmöte?



BASSYSTEM FÖR TEKNIK/INFRASTRUKTUR * (obligatorisk)
BASSYSTEM FÖR TEKNIK/INFRASTRUKTUR





Övriga synpunkter och kommentarer kring bas och verksamhetssytem
E-SAMHÄLLET
E-samhället förutsätter verksamhetsutveckling med stöd av IT. Detta kan med fördel genomföras i samverkan. Genom Västkom genomförs redan idag flera insatser för att öka samverkan som till exempel genom e-hälsa, e-arkiv, säkerhet. Men vi kan bli bättre. Genom att inventera nuläget inom e-förvaltningsområdet och det fortsatta e-hälsoområdet skapas förutsättningar för att fler kommuner ges möjlighet att utveckla sina verksamheter.
E-TJÄNSTER
Hur arbetar ni med införandet av eTjänster?
E-TJÄNSTER






 * (obligatorisk)
Vilket/vilka system används som eTjänsteplattform? OBS!!! Du kan skriva flera system i textrutan "Annat".












Har din kommun integation mellan er e-tjänsteplattform och något verksamhetssystem?





Om Ja, nämn till vilka system.
 * (obligatorisk)
Prioriterade e-tjänster. Erbjuder din kommun någon av följande e-tjänster?







Vilken/vilka är er kommuns mest framgångsrika e-tjänster?
KOMMUN-APP * (obligatorisk)
Har din kommun en kommun-App
KOMMUN-APP




E-FÖRVALTNING * (obligatorisk)
Hur arbetar din kommun med e-blomlådan (senaste version 2014)
E-FÖRVALTNING




E-ARKIV * (obligatorisk)
Har din kommun för avsikt att avsätta resurser för e-arkiv under 2016
E-ARKIV




 * (obligatorisk)
Har ni eller planerar ni att införa eArkiv/digitala arkiv?







Om ni har eller planerar införa eArkiv, har ni då eArkiv som produkt genom





Om ni har eller planerar införa eArkiv, har ni då eArkiv som tjänst genom





ÖPPNA DATA * (obligatorisk)
Har din kommun publicerat öppna data enligt PSI-direktivet
ÖPPNA DATA





 * (obligatorisk)
Har din kommun utsett en ansvarig för arbetet med öppna data



SYSTEMINTEGRATION
Systemintegration är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans. För att detta ska fungera skapas en applikation som jobbar mot systemens olika gränssnitt. Då kan systemen skicka information till varandra automatiskt utan att behöva ha en person som sitter och manuellt matar in denna information.
 * (obligatorisk)
Har din kommun riktlinjer för systemintegration?







Vilka integrationer mellan olika verksamhetssystem ser du som mest prioriterade?
SSBTEK
SSBTEK står för sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd. Genom tjänsten kan handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tjänsten kan nås via direktintegration till verksamhetssystemet eller via Multifrågan som tagits fram av Sambruk.
Använder ni er av SSBTEK eller Multifrågan? * (obligatorisk)
Använder ni er av SSBTEK eller Multifrågan?






MINA MEDDELANDEN * (obligatorisk)
Är din kommun ansluten till nationella Mina meddelanden
MINA MEDDELANDEN




ANSLUTNING TILL HSA * (obligatorisk)
Har ni fullständig (automatiserad) uppdatering av HSA-katalogen?
ANSLUTNING TILL HSA





KRAVSPECIFIKATION OCH UPPHANDLING
Finns intresse inom kommunen att ta fram gemensamma kravspecifikationer och även upphandla system med någon annan kommun?
KRAVSPECIFIKATION OCH UPPHANDLING





Om "JA" vilket/vilka system skulle vara aktuellt för en gemensam upphandling?
Har ni under det senaste året tagit fram en kravspecifikation? * (obligatorisk)
Har ni under det senaste året tagit fram en kravspecifikation?


Om ja, vilka kravspecifikationer?

Synpunkter och tillägg till kartläggningen
Synpunkter och förslag som kan förbättra enkäten samt vilka möjligheter du ser med att dela och få del av dessa uppgifter?